Wanneer je te maken hebt met mollen die je tuin of je landgoed onveilig maken zal je er uiteraard alles aan willen doen om dit probleem zo snel mogelijk te verhelpen. Het aanpakken van een probleem met mollen lijkt op het eerste zicht dan wel misschien vrij eenvoudig te zijn, in de praktijk wil dat wel eens behoorlijk tegenvallen. Om er zeker van te zijn dat je geen fouten maakt bij het bestrijden van je mollen en om te voorkomen dat de situatie erger wordt door te lang te talmen hebben we even deze handige checklist opgesteld. Door rekening te houden met de inhoud van deze checklist kan je er altijd van op aan dat jouw mollenprobleem op de meest efficiënte wijze kan worden aangepakt.

Check 1: Preventieve tips ter voorkoming van mollen in je tuin

Vooraleer we het gaan hebben over de mogelijkheden om de mollen die zich in je tuin bevinden te bestrijden willen we graag even de nodige aandacht schenken aan opties die voor handen zijn om mollen in je tuin te voorkomen. Er wordt in de praktijk vaak gedacht dat het onmogelijk is om het verschijnen van mollen in je tuin tegen te gaan, maar dat is wel degelijk het geval. Niet alleen zou je er bijvoorbeeld voor kunnen kiezen om enkele sterk ruikende planten in je tuin te integreren, daarnaast is het eveneens mogelijk om fijnmazig kippengaas of vogelgaas in te graven. Op deze manier wordt als het ware een ondergrondse barrière opgeworpen waar mollen zich geen weg meer doorheen weten te banen.

Check 2: Wie gaat de mollen bestrijden?

Het tweede punt van deze checklist heeft te maken met de partij of persoon die de mollen gaat bestrijden. Op het eerste zicht lijkt het dan misschien wel geen lastig karwei om mollen te bestrijden, maar in de praktijk wil dat nog wel eens helemaal anders uitpakken. Omwille van deze reden is het altijd goed om de onderstaande opties even uitgebreid te overwegen:

 • Je gaat zelf de mollen bestrijden met behulp van bijvoorbeeld een mollenval;
 • Kiest er voor om het bestrijden van de mollen uit te besteden aan speciale bestrijder;
 • Kies bij voorkeur voor een mollenvanger uit je buurt, zo druk je de voorrijkosten;

Check 3: De manier van mollen bestrijden

Het derde onderdeel van deze checklist richt zich op de manier waarop de mollen precies zullen worden bestreden. Op dit vlak zal je allereerst een keuze moeten maken tussen deze opties:

 • Het levend vangen van de mollen in kwestie;
 • Het doden van de mollen die zich in je tuin bevinden;

Deze keuze is erg belangrijk, niet in het minst omdat ze voor een groot deel bepalend is voor het feit of je nu bijvoorbeeld gebruik kan maken van rookpatronen om de mollen te vergassen of niet. Veel van de oplossingen die op de markt worden aangeboden om mollen te bestrijden zijn dodelijk. Bovendien is het zelfs zo dat diverse van deze opties (waaronder dus ook de rookpatronen) niet alleen giftig zijn voor de mollen, maar ook voor andere dieren zoals honden en katten en zelfs ook voor jou als mens. Heb je er voor gekozen om de mollen gewoon te vangen of te verjagen en nog een verdere toekomst te geven? In dat geval zijn dit je opties:

 • Gebruikmaken van natuurlijke mollenbollen die in de tunnels worden gelegd;
 • Het inzetten van andere geurmiddelen zoals stukjes ajuin of knoflook in de tunnels;
 • Het gebruik van speciale toestelletjes die een scherp geluid produceren;
 • Speciale mollenvangkokers in de tunnels inbrengen waar de mollen in kunnen lopen;

Wanneer het voor jou niet zozeer van belang is dat de mollen blijven leven, maar je vooral een zo efficiënt mogelijke oplossing aangereikt wenst te krijgen zijn er nog heel wat andere opties op de markt terug te vinden. Wat dit betreft dien je rekening te houden met het bestaan van:

 • Speciale mollenklemmen;
 • De mogelijkheid om mollen uit hun gang(en) te scheppen met een schop;
 • Het inzetten van speciale rookpatronen om de mollen te vergassen;

Wil je niet zozeer het bestrijden van de mollen in je tuin voor je eigen rekening nemen, al zeker niet wanneer je deze diertjes misschien wel zal moeten doden? In dat geval kan je er uiteraard ook nog altijd voor kiezen om een gespecialiseerde mollenvanger in te schakelen.

Check 4: Het herstellen van de tuin

Last but not least is er uiteraard nog het herstellen van je tuin wanneer je de mol(len) hebt gevangen of gedood. Veel mensen doen dit reeds wanneer ze één of meerdere dagen geen nieuwe molshopen meer zien verschijnen. Ondanks het feit dat we begrijpen dat je, je tuin terug zo snel mogelijk aantrekkelijk zal willen krijgen moet het gezegd dat dit absoluut niet interessant is, in tegendeel. Het is namelijk niet omdat er even geen nieuwe molshopen meer bijkomen dat je mollenprobleem volledig is opgelost, in tegendeel. Wacht dus rustig af tot de situatie volledig is verholpen en kies er dan voor om je tuin terug te (laten) herstellen.